Privacy Statement

In deze Privacy Statement wordt verstaan onder:

‘Homemade Gelato': Ice Concepts GmbH, gevestigd te Oberbergstrasse 86A, 6390 Engelberg, Zwitserland. (Verzending producten vanuit België, BTW nummer BE 0540 649 393. Verzending producten vanuit Nederland, BTW nummer NL 823 756 610 B01).

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Homemade Gelato in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Homemade Gelato hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

Homemade Gelato zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Homemade Gelato heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Homemade Gelato verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Bij een bezoek aan de website van Homemade Gelato worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres (geanonimiseerd via ‘Google Analytics IP Anonymizing’), vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Homemade Gelato bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

In deze webwinkel worden bovendien enkel sessiecookies gebruikt, dewelke buiten de uitdrukkelijke toestemmingsvereiste van de ePrivacy richtlijn vallen (technische cookies).

- PHPSESSID  (Sessiecookie): Algemene sessiecookie

- litecms[Language] : Cookie dewelke de taalvoorkeur registreert 

twitterfacebookpinterest


 x 
Winkelwagen is leeg
 veilig betalen  Veilig betalen
 snelle verzending  Snelle verzending