Disclaimer

In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

‘Homemade Gelato': Ice Concepts GmbH, gevestigd te Oberbergstrasse 86A, 6390 Engelberg, Zwitserland. (Verzending producten vanuit België, BTW nummer BE 0540 649 393. Verzending producten vanuit Nederland, BTW nummer NL 823 756 610 B01).

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Homemade Gelato in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website (al dan niet over Producten) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Homemade Gelato levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Homemade Gelato behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Homemade Gelato. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing.

twitterfacebookpinterest


 x 
Winkelwagen is leeg
 veilig betalen  Veilig betalen
 snelle verzending  Snelle verzending